Doelgerichte oplossingen tegen wateroverlast Boxmeer

In het projectgebied is al enkele jaren spraken van ernstige hemelwateroverlast. Hierdoor is er behoefte aan het realiseren van infiltratiemogelijkheden voor waterberging.

Om tot gerichte oplossingen te komen heeft ingenieursbureau Land geschikte locaties voor infiltratiemogelijkheden in kaart gebracht. Potentiële locaties zijn onderzocht op de haalbaarheid voor waterberging door middel van uitgebreid bodemonderzoek en in-situ k-waarde bepalingen in zowel de verzadigde als onverzadigde zone. Door hoogteverschillen in het projectgebied en variatie in aanwezigheid en diepteligging van kleilagen zijn mogelijkheden tot oppervlakkige infiltratie beperkt. Verticale infiltratieschachten bieden echter een goede oplossing voor het tegengaan van regenwateroverlast. Deze oplossing wordt verder uitgewerkt in een ontwerp.     

Met het geleverde inzicht is de gemeente Boxmeer weer een stap verder met klimaatbestendig inrichten van het centrum van Boxmeer.

Naast deze onderzoeken heeft ingenieursbureau Land ook nog een verkennend bodemonderzoek, asfaltonderzoek en asbest in fundatieonderzoek ter plaatse van het projectgebied uitgevoerd.

Specificaties

Opdrachtgever: 
Gemeente Boxmeer
Locatie: 
4 pleinen in centrum Boxmeer
Projectleider: 
Bram te Brake
bbr@ibland.nl

Misschien ook interessant

Nieuwsartikel
Ingenieursbureau Land zoekt nieuwe collega’s die willen werken aan hoogwaardige...
Nieuwsartikel
Ingenieursbureau Land heeft in groep 4 t/m 6 op basisschool Prinses Beatrix in...
Project
Ingenieursbureau Land heeft in opdracht van de gemeente Zutphen, het bagger- en...
Home > Projecten > Doelgerichte oplossingen tegen wateroverlast Boxmeer