Herinrichting uiterwaarden Zutphen ten behoeve van recreatie

De gemeente Zutphen is voornemens een wandelpark aan te leggen in de uiterwaarden aan de westkant van de IJssel.

Hierbij worden diverse paden aangelegd, worden bestaande watergangen deels gedempt en worden nieuwe watergangen gegraven.

Het gebied beslaat circa 8 hectare.

 

Ten behoeve van de herinrichting heeft ingenieursbureau Land in opdracht van de gemeente Zutphen het volgende onderzocht:

  • De kwantiteit en kwaliteit van de sliblagen in bestaande (deels te dempen) watergangen;
  • De bodemopbouw en kwaliteit van het gehele park (met name de bovengrond tot circa 1 m-mv);
  • De bodemopbouw en kwaliteit van de vrijkomende ondergrond uit de te graven watergangen.

 

Op basis van het onderzoek is een grondstromenplan opgesteld. Tevens is op één plaats ernstig verontreinigde grond aangetoond, welke verwijderd wordt in overleg met Rijkswaterstaat als bevoegd gezag.

Als extra complicatie is op de locatie een V1 uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig die ontmanteld moet worden.

 

Specificaties

Opdrachtgever: 
Gemeente Zutphen
Locatie: 
Tichelbeeksewaard Zutphen
Projectleider: 
Ad van der Horst
aho@ibland.nl

Misschien ook interessant

Project
Het beheer van een stortplaats kost veel geld. Maar hoeveel geld dient hiervoor...
Project
In de zomer van 2017 is bij de herinrichting van de Tichelbeeksewaard een V1 (...
Project
In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft...
Home > Projecten > Herinrichting uiterwaarden Zutphen ten behoeve van recreatie