Herinrichting uiterwaarden Zutphen ten behoeve van recreatie

De gemeente Zutphen is voornemens een wandelpark aan te leggen in de uiterwaarden aan de westkant van de IJssel.

Hierbij worden diverse paden aangelegd, worden bestaande watergangen deels gedempt en worden nieuwe watergangen gegraven.

Het gebied beslaat circa 8 hectare.

 

Ten behoeve van de herinrichting heeft ingenieursbureau Land in opdracht van de gemeente Zutphen het volgende onderzocht:

  • De kwantiteit en kwaliteit van de sliblagen in bestaande (deels te dempen) watergangen;
  • De bodemopbouw en kwaliteit van het gehele park (met name de bovengrond tot circa 1 m-mv);
  • De bodemopbouw en kwaliteit van de vrijkomende ondergrond uit de te graven watergangen.

 

Op basis van het onderzoek is een grondstromenplan opgesteld. Tevens is op één plaats ernstig verontreinigde grond aangetoond, welke verwijderd wordt in overleg met Rijkswaterstaat als bevoegd gezag.

Als extra complicatie is aan de noordzijde van de locatie een V1 uit deTweede Wereldoorlog aanwezig die ontmanteld moet worden.

Ter plaatse van de V1 is middels onderzoek aangetoond dat zowel grond en grondwater lokaal verontreinigd is met benzeen.

 

Specificaties

Opdrachtgever: 
Gemeente Zutphen
Locatie: 
Tichelbeeksewaard Zutphen
Projectleider: 
Ad van der Horst
aho@ibland.nl

Misschien ook interessant

Project
In de wijk Overwhere te Purmerend blijkt uit een knelpuntenanalyse Monitoring...
Project
De gemeente Zutphen is voornemens een wandelpark aan te leggen in de...
Project
In opdracht van Adviesbureau Waterschakel heeft ingenieursbureau Land in...
Home > Projecten > Herinrichting uiterwaarden Zutphen ten behoeve van recreatie