Onze diensten

Onze diensten zijn ingedeeld in vier vakgebieden met elk hun eigen specialisten. Ingenieursbureau Land kenmerkt zich ook intern door korte lijnen, waardoor veel kennisuitwisseling plaatsvindt tussen de vakgebieden onderling en projecten vaak vanuit een integrale benadering worden aangepakt. Door de nauwe samenwerking van de specialisten uit de vier vakgebieden worden knelpunten snel inzichtelijk gemaakt en kansen voor samenwerking aangedragen.

Home > Onze diensten