Bodem

Ingenieursbureau Land levert binnen het vakgebied bodem alle benodigde kennis en diensten voor de gehele onderzoeks- en saneringsketen. Wij bieden praktische en werkbare oplossingen door onze ervaring met beleidsmatige vraagstukken, kennis van procedures en wet- en regelgeving en natuurlijk ons uitstekend begrip van bodem en verontreinigingsprocessen. U kunt rekenen op maatwerk met een locatiespecifieke benadering. Onze grote kracht is het vertalen van bodemverontreinigings-problematiek in praktisch werkbare saneringsplannen en het milieukundig begeleiden van bodemsaneringen, waarbij wij tevens contractstukken en directievoering kunnen verzorgen.

Home > Onze diensten > Bodem