Waterbodem

Binnen het vakgebied waterbodem verzorgt ingenieursbureau Land werkzaamheden in relatie tot het onderhoud van watergangen en watersystemen. Binnen de gehele baggerketen (van onderzoek tot baggerplan tot bestek en uitvoering) bieden wij locatiespecifiek maatwerk en doelgerichte oplossingen ter verbetering van het watersysteem. Hierbij wordt tevens geadviseerd over omgang met gebiedsspecifieke problemen en kansen, mogelijkheden voor de verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit, inpassing van waterbouwkundige werkzaamheden en relaties met samenhangende vakgebieden. Ingenieursbureau Land is zeer bedreven in toezichthouden, directievoering en milieukundige begeleiding van werkzaamheden in en nabij de waterbodem en oppervlaktewater.

Home > Onze diensten > Waterbodem