Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ingenieursbureau Land

Diensten

Wat maakt ons wie we zijn?

 • Wie zijn wij: 

  We zijn een modern ingenieursbureau op het gebied van bodem, water, natuur en milieu. We zijn ons bewust van de kracht van diversiteit, met een goede spreiding aan ervaring, scholing, ontwikkeling van onze medewerkers. Wij dagen elkaar uit in creativiteit en inventiviteit. Ons hoge kennispeil en natuurlijke wijze van samenwerking met collega’s, partners en opdrachtgevers zorgen voor pragmatische én hoogwaardige oplossingen. We hechten grote waarde aan heldere communicatie, continuïteit in de relatie met onze opdrachtgevers en medewerkers én een informele werksfeer.

 • Waar streven we naar: 

  Samenwerken aan zinvolle oplossingen voor een duurzame en veilige leefomgeving. Groei in omvang is geen doel op zich, interessante opdrachten wel.

 • Wat drijft ons:

   Voor ons is de basis dat we plezier in ons werk hebben en willen blijven houden. Omdat we geloven dat van daaruit de beste dingen ontstaan. Onze kernwaarden zijn daarbij: Inventief, Verbindend, Open, Lef, Verantwoordelijk, Toegewijd.

 • Hoe doen we dat: 

  Mensen zijn het hart van onze organisatie. Vanuit dat uitgangspunt is het leveren van toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers vanzelfsprekend. Wij zijn breed opgeleid en stimuleren verdere ontwikkeling, met ruimte voor zelfontplooiing, groei en ontdekken van de eigen kracht. Wij geven elkaar vrijheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. Hiermee bevorderen wij flexibiliteit, dynamiek en oplossingsgericht vermogen. Dat zorgt voor betrokken medewerkers en dus kwaliteit van onze dienstverlening.

 • Wij staan voor integrale benadering. Daarbij houden we rekening met betrokken belangen en doelen.

  Onze doelmatige, oplossingsgerichte en professionele aanpak bestaat uit een combinatie van expertise op verschillende vakgebieden.

  Bodem

  Leverancier van de benodigde kennis en diensten op het vakgebied bodem.

  Wilt u ook een grondig onderzoek?

  Civiele Techniek

  Ook voor civieltechnisch onderzoek kunt u bij ons landen!

  Wilt u gefundeerde keuzes maken!

  Waterbodem

  Maatwerk en doelgerichte oplossingen op het gebied van waterbodem.

  Heeft u onvoldoende diepgang?

  Water

  Specialist op het gebied van hemel-, grond- en oppervlaktewater.

  Houdt u de voeten niet droog?

  CO2-prestatieladder

  Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. Samen met de sector en zelfs in de keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen worden getroffen. Ingenieursbureau Land levert hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan sectoren keteninitiatieven.

  Naast de algemeen geldende afspraken, normen en regelingen die in overeenkomsten vastliggen heeft zij haar organisatie, procedures en werkwijzen vastgelegd in een Handboek dat voldoet aan de normen ISO 9001, 
  ISO14001, CO2-prestatieladder (in voorbereiding), VCA*, BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000. 
  Ingenieursbureau Land toont hiermee aan dat het vertrouwen van haar opdrachtgevers niet beschaamd wordt en dat borging van de beoogde kwaliteit, veiligheid en milieuzorg is verzekerd.

  SKAO

  De CO2 Prestatieladder wordt beheer en ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Hier zijn wij dan ook een deelnemende partij van. Op de website van SKAO vindt u ook een pagina met informatie over de CO2 reductie van Ingenieursbureau Land.

  Projecten

  Wanneer een project gegund en/of vergregen wordt met CO2 gerelateerd gunningsvoordeel dan wordt er een projectdossier opgesteld en bijgehouden. Op dit moment hebben wij een project lopen in de gemeente Buren. Via de link hierboven is dit inzichtelijk op site van de SKOA.

  Download onze emissie inventaris en reductiemaatregelen 2023

  Download onze emissie inventaris en reductiemaatregelen 2022

  Download onze sector- en keteninitiatieven en CO2-prestatieladder

  Download CO2 prestatieladder certificaat

   

  Vindingrijke oplossingen door onze specialisten gerealiseerd

  Onze specialisten brengen de implicaties van uw klantvraag snel en grondig in kaart en werken toe naar betekenisvolle oplossingen op basis van inventieve ideeën.

  Meer projecten