Overslaan en naar de inhoud gaan

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!

Duurzaamheid

CO2 Prestatieladder

Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering. Samen met de sector en zelfs in de keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen worden getroffen. Ingenieursbureau Land levert hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan sectoren keteninitiatieven.

Naast de algemeen geldende afspraken, normen en regelingen die in overeenkomsten vastliggen heeft zij haar organisatie, procedures en werkwijzen vastgelegd in een Handboek dat voldoet aan de normen ISO 9001, 
ISO14001, CO2-prestatieladder (in voorbereiding), VCA*, BRL SIKB 1000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 6000. 
Ingenieursbureau Land toont hiermee aan dat het vertrouwen van haar opdrachtgevers niet beschaamd wordt en dat borging van de beoogde kwaliteit, veiligheid en milieuzorg is verzekerd.

SKAO

De CO2 Prestatieladder wordt beheer en ontwikkeld door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Hier zijn wij dan ook een deelnemende partij van. Op de website van SKAO vindt u ook een pagina met informatie over de CO2 reductie van Ingenieursbureau Land.

ISO 14001

Met dit certificaat heeft maken we zoveel mogelijk meetbaar dat wij continu onze prestaties verbeteren op het milieugebied. Hierbij is te denken aan het naleven van de milieuwet- en regelgeving en het voorkomen van milieuvervuiling. Met het certificaat ISO 140001:2015 laat ingenieursbureau Land zien dat wij met zorg omgaan met mens, dier en milieu. 

Projecten

Wanneer een project gegund en/of vergregen wordt met CO2 gerelateerd gunningsvoordeel dan wordt er een projectdossier opgesteld en bijgehouden. Op dit moment hebben wij een project lopen in de gemeente Buren. Via de link hierboven is dit inzichtelijk op site van de SKOA.

Download onze emissie inventaris en reductiemaatregelen 2023

Download onze emissie inventaris en reductiemaatregelen 2022

Download onze sector- en keteninitiatieven en CO2-prestatieladder

Download CO2 prestatieladder certificaat

 

Social return

Ingenieursbureau Land vind het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven binnen de maatschappij en onze organisatie. De voornaamste manier waarop ingenieursbureau Land ‘social return’ implementeert is door middel van het bieden van stage- en afstudeerplekken voor jongeren die bezig zijn met hun opleiding. Deze werkervaring zorgt ervoor dat jongeren kennis verkrijgen die ze gelijk kunnen toepassen in de praktijk na hun opleiding. Op deze manier worden jongeren beter voorbereid de eerste stap richting de arbeidsmarkt te maken. Ook is dit een goede manier om nieuwe werknemers te werven en als bedrijf binding te blijven houden met de aankomende generatie. 

Een andere manier waarop ingenieursbureau Land bijdraagt aan social return is het inschakelen van bedrijven als ’s Heeren Loo in Ede. Deze organisatie helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking in elk aspect van hun leven. Zo helpen ze ook om deze mensen op hun eigen niveau en tempo werkzaamheden te laten verrichten. Ingenieursbureau Land draagt hier een steentje in bij door deze mensen in te huren voor passende opdrachten.

Ook creëert ingenieursbureau Land intern meer bewustwording over de voordelen van Social Return. Door te laten zien wat de voordelen zijn voor de maatschappij, zorgt ingenieursbureau Land ervoor dat het concept gaat ‘leven’ binnen het bedrijf. Hierbij is het belangrijk om de voortgang van deze ambities te monitoren. Door deze voortgang vervolgens te presenteren, zowel intern als bij onze opdrachtgevers, gelooft ingenieursbureau Land nog succesvoller ‘social return’ te kunnen implementeren in het bedrijf.