Overslaan en naar de inhoud gaan

Civiele techniek

Ook voor civieltechnisch onderzoek kunt u bij ons landen!

052-0N8A4956- Jorik Algra Fotografie.jpg

Bij het vakgebied civiele techniek ligt de focus op advies en onderzoek!

Neem gerust eens contact met ons op!

Zo onderzoeken wij de kwaliteit van vrijkomend asfalt en fundatiematerialen, de chemische kwaliteit van de (water)bodem en het grondwater. Maar daar stopt het niet voor ons. 

Onze toegevoegde waarde zit in het adviseren over de mogelijkheden van hergebruik van de vrijgekomen bodem en overige vrijgekomen materialen. Doordat we dit onderzoek doen, stimuleren wij een circulaire economie en een duurzame uitvoering van projecten. Dit doen wij op de meest efficiënte manier (kosten, technisch en planning). 

Steeds vaker schuiven wij in een vroegtijdig stadium aan bij projecten om onze expertise in te brengen. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het maken van keuzes die bijdragen aan overkoepelende belangen.

Bij civieltechnische projecten, zoals bijvoorbeeld een herinrichting van de openbare ruimte, komen vele aspecten van onderzoek bij elkaar. Als onderzoeksbureau kijken we naar het gehele project en geven daar hoogwaardige adviezen over. Wij begrijpen heel goed wat onze plek in de gehele keten is, en dat er na onze onderzoeken en adviezen een heel traject volgt. Daar houden wij zoveel mogelijk rekening mee en zo zijn onze oplossingen vindingrijk voor morgen! 

Door een diversiteit aan onderzoeken, een samenkomst van verschillende disciplines en raakvlakken met onze overige vakgebieden (bodem en waterbodem) kunnen wij integraal onderzoek aanbieden waarbij alle facetten de benodigde aandacht krijgen. 

Hierdoor maken we een slag qua efficiëntie en sprong in kwaliteit waar de opdrachtgever voordeel in heeft.

Binnen het vakgebied Civiel werken wij nauw samen met onze vakspecialisten van vakgebied Water. Zo adviseren wij over bemaling en brengen de effecten van een eventuele bemaling in kaart. Daarnaast adviseren wij over klimaat adaptieve oplossingen, zoals infiltratiemogelijkheden en effecten op hittestress! 

Wij denken met onze opdrachtgever mee over welke onderzoeken nodig zijn in het project. Daarin ontzorgen wij de projectleiders op het vlak van inhoud, proces en risicomanagement.

Geef ons uw project en wij adviseren en/of coördineren de projectvoorbereidende onderzoeken met vindingrijke oplossingen voor morgen!

Onze adviezen en onderzoeken concentreren zich onder andere op: 

  • - opbouw verhardingsconstructie (o.a. orgelboring) 
  • - teerhoudendheid van asfalt conform de CROW210 (freesplan)
  • - draagkracht/stijfheid asfalt (valgewichtdeflectiemeting, VGD meting)
  • - chemische kwaliteit fundatiemateriaal(inclusief asbest)
  • - fysische kwaliteit van het fundatiemateriaal op basis van de RAW standaardbepaling 2020 (zeefproef)
  • - bepalen van aanwezigheid asbest in voegenkit van het riool
  • - bepalen van de civieltechnische kwaliteit van de bodem op basis van de RAW standaardbepaling 2020 (zeefkromme)
  • - grond- en reststromenplannen
  • - het bepalen van infiltratiemogelijkheden in de bodem
  • - bemalingsadviezen en effectenstudies
100-0N8A3348- Jorik Algra Fotografie.jpg

Wat is de staat van uw straat?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Of heeft u nog vragen over Civiele Techniek?

Neem vooral contact op met onze specialisten. Zij staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden en helpen u graag verder.

Vindingrijke oplossingen door onze specialisten gerealiseerd

Onze specialisten brengen de implicaties van uw klantvraag snel en grondig in kaart en werken toe naar betekenisvolle oplossingen op basis van inventieve ideeën.

Meer projecten