Water

In het vakgebied water verzorgt ingenieursbureau Land hoogwaardige ingenieursdiensten en adviezen voor grondwater-, agrarisch en stedelijk waterbeheer. Onze activiteiten bestaan onder meer uit het beoordelen van omgevingsplannen (bijv. watertoets) en onderzoek en advies in het kader van wateroverlastproblematiek, drainage-, infiltratie- en rioolsystemen en bemalingswerkzaamheden. Daarnaast beheren wij grondwatermeetnetten voor gemeentes, waterschappen en drinkwaterbedrijven, waarbij we het complete pakket van plaatsing peilbuizen tot datavalidatie en rapportage verzorgen. Vanzelfsprekend worden water gerelateerde vraagstukken altijd in een ruime context bekeken, waarbij gebruik wordt gemaakt van onze brede technische en omgevingsgerichte kennis. Daarbij ligt onze uitdaging in het vinden van duurzame en klimaatbestendige oplossingen. Tot onze werkzaamheden behoren tevens het uitwerken van plannen of een technisch ontwerp en het vertalen van plannen naar een praktische uitvoering. Uiteraard kunnen we de uitvoering van deze plannen ondersteunen en begeleiden.

Home > Onze diensten > Water