Water

In het vakgebied water verzorgt ingenieursbureau Land hoogwaardige ingenieursdiensten voor stedelijk watermanagement. Onze activiteiten bestaan onder meer uit onderzoek en advies voor wateroverlastproblematiek, drainage-, infiltratie- en rioolsystemen en bemalingswerkzaamheden. Vanzelfsprekend worden water gerelateerde vraagstukken altijd in een ruime context bekeken, waarbij gebruik wordt gemaakt van onze brede technische en omgevingsgerichte kennis. Tot onze werkzaamheden behoren tevens het uitwerken van plannen of een technisch ontwerp en het vertalen van plannen naar een praktische uitvoering. Uiteraard kunnen we de uitvoering van deze plannen ondersteunen en begeleiden.