Droogte en de maatregelen ertegen tastbaar maken

10 augustus 2018

Het Dwarsdiepgebied; een beekdal op de grens van Groningen en Friesland, zonder mogelijkheden tot aanvoer van IJsselmeerwater of beregening en met flinke variatie in hoogteligging (+7 tot -1 m NAP), bodemopbouw (zand/keileem/veen), landgebruik en waterbeheer. Al enige tijd zijn wij hier bezig met het project 'Topsoil' voor Waterschap Noorderzijlvest, om te onderzoeken hoe de bodem en het watersysteem ingezet kunnen worden voor optimalisatie van agrarisch waterbeheer én bevordering van de waterkwaliteit. Na bodeminventarisaties, veel gesprekken en veel modelruns, bleef 'droogte' toch nog wat abstract. Droogte moet je zien, beleven en uit eerste hand meemaken om de impact beter te begrijpen. Daarom zijn Bram te Brake en Sjors Busink van ingenieursbureau Land samen met enkele agrariërs, een spade, een grondboor en een camera op pad gegaan.

Door de gebiedskenmerken is er veel variatie in de effecten van droogte en daarmee in de beleving van de droogte: de ene boer heeft zichtbaar moeite om zijn verhaal te doen en vreest niet genoeg koeienvoer te hebben voor aankomende winter, de andere boer geniet van het mooie weer en maakt zich niet druk.

Maar er zijn ook praktijkvoorbeelden te zien van maatregelen tegen droogteschade: bodemverdichting opheffen levert een betere vochtlevering (op de foto hiernaast; strepen groen gras op de plaatsen waar drainage is gelegd en de ondiepe keileemlaag doorbroken/gemengd is), mais groeit nog prima waar een diepe laag teelaarde is opgebouwd (zie foto hieronder: door opbrengen organisch materiaal en ondiep ploegen) en grasmengsels met diepere beworteling zorgen voor een betere opbrengst en nog een betrekkelijk groen perceel (op de foto bovenaan dit artikel; twee percelen naast elkaar met verschillende beworteling).

Daarnaast veel gesproken en gediscussieerd over waterbeheer, agrarische bedrijfsvoering, bemesting, landbewerking en gebiedshistorie. Zeer leerzame dag, prachtige bevlogenheid van de boeren en een dag die zeker bijdraagt aan ons begrip en de projectdoelen!

Voor meer informatie: zie de website van Waterschap Noorderzijlvest (www.noorderzijlvest.nl) of klik hieronder voor meer informatie.

Misschien ook interessant

Nieuwsartikel
Japanse Duizendknoop: 16 van onze medewerkers hebben een cursus Japanse...
Project
Het Natura2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is een prachtig bronnen...
Nieuwsartikel
Ingenieursbureau Land en Helicon MBO Velp slaan de handen ineen en bieden de...
Home > Nieuws > Droogte en de maatregelen ertegen tastbaar maken