Duurzame oeververdediging met Geotubes in opmars!

12 april 2019

Ingenieursbureau Land heeft in Zutphen een presentatie gegeven aan een groep overheidsfunctionarissen uit Denemarken over het bagger- en oeverherstel project De Mars. Dit project is door ingenieursbureau Land voorbereid en gedurende de uitvoering begeleid. Het gehele project is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zutphen (programmabureau De Mars). Verontreinigde baggerspecie is hierbij toegepast als bouwstof om afgekalfde oevers te herstellen. Voor het project is een oeververdediging gerealiseerd door over een lengte van 400 meter Geotubes, geleverd door Ten Cate, aan te brengen en deze te vullen met verontreinigde baggerspecie uit de nabij gelegen zwaaikom van de Industriehaven.

Op deze wijze is een erosiegevoelig talud duurzaam hersteld waarbij verontreinigd materiaal is gebruikt als bouwstof. Het was een uitdagend project, met name op het gebied van vergunningen en mogelijke gevolgen voor het milieu. De toevoeging van flocculant om de baggerspecie sneller te ontwateren en de mogelijke effecten daarvan op het milieu zijn uitgebreid onderzocht.

Uiteindelijk heeft het project geleid tot een echte win-win situatie. Verontreinigde bagger is gecontroleerd verwijderd, de haven is weer op diepte, het aantal transportbewegingen is tot een minimum beperkt en de afgekalfde oever is duurzaam hersteld! In totaal is 24.000 m3 baggerspecie verwerkt.

In Denemarken staan soortgelijke projecten in de kinderschoenen. Men wil graag leren van de ervaringen in Nederland. De delegatie bestond uit 8 ambtenaren van de stad Ishøj gelegen ca. 25 km ten zuidwesten van Kopenhagen. De presentatie gaf de Deense delegatie een duidelijk beeld van de knelpunten in de voorbereiding en de gekozen oplossingen voor realisatie van het project.

 

Misschien ook interessant

Nieuwsartikel
Japanse Duizendknoop: 16 van onze medewerkers hebben een cursus Japanse...
Project
Het Natura2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is een prachtig bronnen...
Nieuwsartikel
Ingenieursbureau Land en Helicon MBO Velp slaan de handen ineen en bieden de...
Home > Nieuws > Duurzame oeververdediging met Geotubes in opmars!