Gemeente Den Haag sluit raamovereenkomst met ingenieursbureau Land

02 januari 2017

Ingenieursbureau Land heeft meegedaan aan de Europese aanbesteding "Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek, verhardingsonderzoek en milieukundige begeleiding" van het Ingenieursbureau Den Haag​ en het contract binnengehaald!

Bij een beoordeling op prijs en kwaliteit kwam ingenieursbureau Land als één van de drie gunstigste partijen naar voren, met een gedeeld hoogste score op het onderdeel kwaliteit!

IbDH wenste een Raamovereenkomst af te sluiten voor het uitvoeren van Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek, verhardingsonderzoek en milieukundige begeleiding.

Deze raamovereenkomst heeft betrekking op de volgende producten:
1. Historisch (water)bodemonderzoek;
2. Verkennend bodemonderzoek;
3. Verkennend waterbodemonderzoek;
4. Nader landbodemonderzoek;
5. Milieukundige begeleiding en evaluatie conventionele landbodemsanering;
6. Opbouw en laagbeschrijvingen van verhardingslagen en onderzoek naar teerhoudendheid van de aanwezige asfaltlagen.
 
Ingenieursbureau Land heeft de raamovereenkomst voor één jaar afgesloten, met mogelijkheid op drie maal een verlenging van een jaar.
 
Zowel de Gemeente Den Haag als ingenieursbureau Land hebben alle vertrouwen in een prettige samenwerking met mooie projecten in het verschiet voor de komende jaren!

Misschien ook interessant

Project
In verband met de voorgenomen werkzaamheden voor de verbreding van de A9...
Project
Gecombineerd civieltechnisch onderzoek in Kerkrade Onze veldwerkers kun je in...
Project
Ingenieursbureau Land adviseert Plegt-Vos bij het ontwerp van de ontwatering...
Home > Nieuws > Gemeente Den Haag sluit raamovereenkomst met ingenieursbureau Land