Onderzoek naar asbest in voegenkit riolering

27 juli 2020

Vanmorgen hebben wij in Noord-Brabant een onderzoek uitgevoerd naar de asbesthoudendheid van voegenkit in een rioolsysteem. Het riool bestaat uit ei-vormige buizen met een vaar-moer verbinding welke zijn aangelegd in de jaren ’60 van de vorige eeuw. Uit rioolinspectie is gebleken dat deze met kit aan elkaar zijn gezet. Het onderzoek is uitgevoerd door sleuven te graven en de rioolbuis bloot te leggen. Uit de vrij gegraven kitverbindingen zijn monsters genomen welke ter analyse aan het laboratorium zijn verstuurd. De resultaten volgen in de loop van de week.

Misschien ook interessant

Project
In samenwerking met Lapinus brengt ingenieursbureau Land door veldonderzoek en...
Project
In verband met de voorgenomen werkzaamheden voor de verbreding van de A9...
Project
Gecombineerd civieltechnisch onderzoek in Kerkrade Onze veldwerkers kun je in...
Home > Nieuws > Onderzoek naar asbest in voegenkit riolering