Waterbodemspecialisten met spoed ingeschakeld bij calamiteit Lochem

06 december 2018

Een aantal weken geleden kregen wij van onze vaste klant Waterschap Rijn en IJssel een telefoontje: of we met spoed een ervaren veldploeg waterbodem en een ervaren adviseur waterbodem naar Lochem konden sturen. Er was namelijk een persleiding afkomstig van twee zuivelfabrieken gesprongen en er stroomde 400 m3/u restwater de rivier de Berkel in. Door de suikers en eiwitten in het water en de chemische en biologische reacties die dat veroorzaakte, waren de zuurstofgehalten in de rivier dusdanig laag geworden dat vissen massaal stierven.
Door het waterschap zijn direct maatregelen getroffen door de Berkel af te sluiten en het vervuilde water in een naastgelegen depot te pompen.

Ingenieursbureau Land is gevraagd om de gevolgen van deze lozing voor de waterbodem zo snel mogelijk in kaart te brengen. Een dag na het telefoontje op dinsdag 13 november zijn onze veldmedewerker Harm en adviseur Gijs samen met een team van het waterschap het veld in gegaan om de waterbodem nader te bekijken. De gevolgen van de lozing waren duidelijk zichtbaar. Er dreven dode vissen en een dikke zwartgrijze schuimlaag op het water en het stonk er zurig en weeïg.

 

Op de waterbodem leek een vers, stinkend sliblaagje van ca. 5 cm aanwezig te zijn welke is bemonsterd en geanalyseerd. Tevens zijn referentiemonsters genomen in een onbelast bovenstrooms deel van de Berkel. De verschillen in met name chemisch zuurstofverbruik waren duidelijk; het vers afgezette sliblaagje zorgde voor een grote zuurstofvraag uit de waterbodem en zou uit eventueel schoon toestromend water ook weer zuurstof ontnemen.

 

 

Inmiddels is het waterschap met onze gegevens en op ons advies de waterbodem aan het schoonmaken en zijn wij bezig om de gevolgen voor de waterkwaliteit rond het waterdepot in beeld te brengen. Hiervoor is opnieuw een veldploeg met onze ervaren grondwaterspecialisten Walter en Rob aan het werk geweest om de grondwaterkwaliteit en het geohydrologisch systeem onder en rond het depot vast te stellen.

Daarnaast is inmiddels ook benedenstrooms onderzoek gedaan van de waterbodem en is een zijtak van de Berkel onderzocht.

We zijn blij dat we zo snel zoveel deskundigheid hebben kunnen inzetten voor een gewaardeerde opdrachtgever op zo'n niet alledaagse klus! Eens te meer blijkt dat geen enkele klus standaard is en onze dynamische en brede inzetbaarheid en platte organisatiestructuur van grote waarde zijn voor zowel onze dagelijkse als niet alledaagse projecten!

Kijk voor updates over de leidingbreuk op de website van Waterschap Rijn en IJssel:
https://www.wrij.nl/thema/actueel/nieuws/%408508/breuk-persleiding/

Misschien ook interessant

Project
Het Natura2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is een prachtig bronnen...
Nieuwsartikel
Ingenieursbureau Land en Helicon MBO Velp slaan de handen ineen en bieden de...
Project
In samenwerking met Lapinus brengt ingenieursbureau Land door veldonderzoek en...
Home > Nieuws > Waterbodemspecialisten met spoed ingeschakeld bij calamiteit Lochem