Overslaan en naar de inhoud gaan

Werk aan de (water)winkel voor provincie Zuid-Holland!

29 juli 2020

B43F0091 2.jpeg

Meetnet optimalisatie en beheer voor de Provincie Zuid-Holland

In april heeft de provincie Zuid-Holland de combinatie van Ingenieursbureau Land en Munisense opdracht gegund voor het beheer van ál haar grondwatermeetnetten voor de komende 7 jaar.

De scope gaat veel verder dan traditioneel meetnetbeheer: de hele keten van dataverzameling (telemetrische meetapparatuur, dataloggers en handmatige controlemetingen), onderhoudswerkzaamheden, datavalidatie en databeheer is inbegrepen voor 4 verschillende meetnetten. Daarbij komt een grote projectmatige operatie, waarbij het hele Primair Meetnet geoptimaliseerd wordt naar real time dataverzameling met telemetrie.

De werkzaamheden zijn al in april begonnen met veel uitzoekwerk: zowel in het veld als op kantoor. Onze veldmedewerkers zijn direct in begonnen met de eerste dataverzameling (uitlezen dataloggers en uitvoeren handmatige controlemetingen) en een schouwronde langs alle 250 locaties met in totaal meer dan 600 peilbuizen. Ondertussen werden er op kantoor de plannen goed afgestemd met de opdrachtgever en met partner Munisense en begonnen aan een ingewikkeld proces: alle beschikbare gegevens over de meetnetten klaar maken voor aanlevering aan de Basis Registratie Ondergrond (BRO) (www.basisregistratieondergrond.nl). Er wordt dan uit de verschillende bestaande bronnen één historisch correct en consistent bestand opgemaakt.

B43F0091 2.jpeg

De grootste veldklus begint later dit jaar: alle meetlocaties uit het Primair Meetnet worden compleet geoptimaliseerd en uitgerust met autonoom werkende sensoren. Hiervoor hebben we geheel nieuwe beschermkokers ontwikkeld, met optimale bescherming van peilbuizen, een uniforme uitstraling en geen beperking voor het telemetrisch versturen van meetdata via NB-IoT. Hierdoor kunnen de grondwaterstanden meerdere keren per dag actueel doorgestuurd worden en zijn de meetreeksen meteen beschikbaar. Door de complete optimalisatie en uitrusting met NB-IoT sensoren van Munisense krijgt de provincie gewaarborgd inzicht in de actuele situatie en lange termijn trends van de grondwaterkwantiteit.

Naast waterkwantiteitsmeetnetten maakt ook het grondwaterkwaliteitsmeetnet van de provincie onderdeel uit van de opdracht. Dit meetnet zullen wij onderhouden en de kwaliteitsgegevens zullen door ons beheerd worden en door Munisense in hun webportaal gepresenteerd en opgeslagen worden.

Hiermee beschikt de provincie over inzicht in de staat van de meetnetten en kwaliteitsborging van de grondwaterdata, maar heeft ze ook inzage in ruimtelijke verdeling, verandering over tijd en kwaliteitsanalyses. En dat met een geborgde hoge databetrouwbaarheid en een duidelijke kwaliteitsbeoordeling.

Een kleine stap in de goede richting is al genomen: één meetlocatie is in juli al omgebouwd en voorzien van telemetrische apparatuur. De komende 1,5 jaar volgen er nog veel meer.
Werk aan de winkel!

113-0N8A5094- Jorik Algra Fotografie.jpg