Combinatie screenings-technieken en bodemonderzoek zeer efficiënt en bruikbaar!

Ingenieursbureau Land heeft in samenwerking met Saricon een geofysisch obstakelonderzoek en verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een deel van Kernhem West te Ede. Het combineren van verschillende onderzoekstechnieken levert op een efficiënte manier zeer bruikbaar resultaat op!

Ingenieursbureau Land heeft samen met Saricon in opdracht van de gemeente Ede een obstakel- en verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie in Kernhem West te Ede welke bouwrijp gemaakt dient te worden.

Hierbij is na uitvoering van een bureauonderzoek, waarbij gebruik gemaakt is van historische kaarten en luchtfoto’s, een geofysisch obstakelonderzoek uitgevoerd. Hierbij heeft Saricon door middel van magnetometrie en EMI (Elektromagnetische Inductie) diverse verstoringen in het landschap in beeld gebracht.

Bron bovenstaande foto en tekening: Saricon

Hierop heeft ingenieursbureau Land een boorplan opgesteld en zijn proefsleuven gegraven. Het resultaat mocht er zijn: een metalen pijp, een vuilstort met o.a. een oude melkbus gevuld met glaswerk, prikkeldraad en een slootdemping.

Met name deze slootdemping resulteerde in aanvullende onderzoeksrondes, waarbij diverse sleuven gegraven zijn om deze sloot in beeld te krijgen. Uiteindelijk bleek een deel van het nog aanwezige slib in deze oude sloot verontreinigd te zijn.

Ingenieursbureau Land heeft hierop een plan van aanpak opgeteld en tijdens verwijdering van de verontreiniging de milieukundige begeleiding uitgevoerd.

Uiteindelijk heeft het gehele onderzoek en begeleiding een aantal weken tijd gekost. Maar wat blijkt is dat het combineren van screeningstechnieken en vervolgens uitvoeren van gerichte bodemonderzoeken ervoor zorgt dat bij de start van het bouwrijp maken van het terrein niet voor onnodige grote verrassingen gestaan wordt!

Specificaties

Opdrachtgever: 
Gemeente Ede
Locatie: 
Kernhem Ede
Projectleider: 
Jacco van der Gaag
jga@ibland.nl

Misschien ook interessant

Nieuwsartikel
Japanse Duizendknoop: 16 van onze medewerkers hebben een cursus Japanse...
Project
Het Natura2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is een prachtig bronnen...
Nieuwsartikel
Ingenieursbureau Land en Helicon MBO Velp slaan de handen ineen en bieden de...
Home > Projecten > Combinatie screenings-technieken en bodemonderzoek zeer efficiënt en bruikbaar!