De Liemers kan het overtollige water weer kwijt!

In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel heeft ingenieursbureau Land een plan opgesteld om een watergang in de Liemers te verbeteren en ervoor te zorgen dat er weer voldoende water afgevoerd kan worden.

Door het uitvoeren van inmetingen, waterbodemonderzoeken en inventarisaties en deze te spiegelen aan landelijke wetten en regels en lokaal beleid is ingenieursbureau Land tot een baggerplan gekomen welke vervolgens is vertaald naar drie bestekken. Hierbij worden niet alleen baggerwerkzaamheden uitgevoerd, maar ook (delen van) watergangen hergeprofileerd, beschoeiingen hersteld, groenopstanden aangepakt en terreinen opgehoogd. Uitgangspunt hierbij is dat de vrijkomende baggerspecie zoveel mogelijk nuttig wordt hergebruikt in het projectgebied. Zo wordt baggerspecie ondermeer gebruikt voor het herstellen en herprofileren van schouwpaden, het ophogen van laaggelegen terreinen en het ophogen van kades.

Een belangrijk onderdeel van de opdracht is het omgevingsmanagement en het creëren van draagvlak onder de inwoners van het gebied. Hiertoe zijn zogenaamde keukentafelgesprekken gevoerd met aanliggende eigenaren en is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Verder zijn afspraken gemaakt met aanliggende eigenaren over het in gebruik stellen van schouwpaden en het herstellen van percelen.

Tijdens de uitvoering van de projecten verzorgt ingenieursbureau Land de directievoering en toezicht. 

Specificaties

Opdrachtgever: 
Waterschap Rijn en IJssel
Locatie: 
De Liemers
Projectleider: 
Ad van der Horst
aho@ibland.nl

Misschien ook interessant

Nieuwsartikel
Japanse Duizendknoop: 16 van onze medewerkers hebben een cursus Japanse...
Project
Het Natura2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is een prachtig bronnen...
Nieuwsartikel
Ingenieursbureau Land en Helicon MBO Velp slaan de handen ineen en bieden de...
Home > Projecten > De Liemers kan het overtollige water weer kwijt!