Gedreven toezicht tijdens baggerwerkzaamheden Oosterdel

In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft ingenieursbureau Land van eind 2015 tot begin 2017 de directievoering en toezicht uitgevoerd bij de baggerwerkzaamheden in Oosterdel, gemeente Broek op Langedijk.

Het gebied staat tevens bekend als ‘Rijk der duizend eilanden’, want oorspronkelijk telde het gebied ooit meer dan 15.000 eilanden.

De perceelsloten in het gebied zijn in onderhoud bij de aangrenzende eigenaren. Tijdens de uitvoering was er intensief contact met de belanghebbenden. De aanbestedingsvorm van het baggerwerk heeft geleid tot een werkwijze waarbij het merendeel van de bagger in de sloot werd opgezogen en verpompt naar een tijdelijk depot buiten de bebouwde kom. Na indroging is de bagger afgevoerd naar het depot van het Waterschap. Een klein gedeelte van de bagger is direct op het aangrenzend perceel verwerkt.

Onze directievoerder heeft namens het Waterschap het uitvoeringswerk begeleid en het Waterschap geïnformeerd over de voortgang en financiële aspecten. Bij onverwachte omstandigheden is het Waterschap geadviseerd, zodat een afgewogen besluit kon worden genomen. Daarbij werd onze directievoerder ondersteund door onze toezichthouder; de oren en ogen in het veld die observeert en administreert.

In een periode van 1,5 jaar is 46.000 m3 baggerspecie verwijderd. Hiervan is 8.000 m3 verwerkt op het aangrenzend perceel en 2.000 m3 verontreinigde bagger afgevoerd naar een stortplaats. De resterende baggerspecie is verwerkt in het baggerdepot "Druppels"  van het Waterschap en zal na rijping nuttig worden toegepast in een civiel technisch werk.

Specificaties

Opdrachtgever: 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Locatie: 
Gemeente Broek op Langedijk
Projectleider: 
Robert Vermeulen
rve@ibland.nl

Misschien ook interessant

Nieuwsartikel
Japanse Duizendknoop: 16 van onze medewerkers hebben een cursus Japanse...
Project
Het Natura2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is een prachtig bronnen...
Nieuwsartikel
Ingenieursbureau Land en Helicon MBO Velp slaan de handen ineen en bieden de...
Home > Projecten > Gedreven toezicht tijdens baggerwerkzaamheden Oosterdel