Hoe krijgen we de Hindon rivier in India weer schoner?

Ingenieursbureau Land heeft een eerste stap gemaakt in het bepalen van de ecotoxicologische situatie in het Hindon bassin.

In opdracht van het ministerie van Uttar Pradesh (India) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft ingenieursbureau Land manieren in beeld gebracht om de milieuhygiënische kwaliteit van de Hindon rivier in India te verbeteren.

De Hindon rivier is een grote zijrivier van de Yamuna, welke uiteindelijk uitmondt in de Ganges. Het Hindon stroomgebied ligt ten noorden van New Delhi en heeft een totale lengte van ca. 700 km. De Hindon rivier en haar zijrivieren (de Kali en de Krishni) zijn zwaar belast. Tientallen jaren hebben ongezuiverde lozingen plaatsgevonden van industrieën, landbouw en stedelijk afval in het stroomgebied.

Onze focus ligt op de industrieën in het stroomgebied van de Hindon, met daarbij als pilot de steden Muzaffarnagar en Ghaziabad.
De voornaamste industrieën zijn hier:

1. Papierrecycling;
2. Leerlooierij;
3. Vleesverwerking;
4. Textielindustrie;
5. Suikerindustrie.

Er is weinig tot niets bekend over de huidige milieuhygiënische kwaliteit van het watersysteem. Daarom heeft ingenieursbureau Land ter plekke een eerste verkenning gemaakt van beschikbare informatie en hebben we deze gerapporteerd en samengevoegd op diverse kaarten. Ook is een afgevaardigde van ons bureau meerdere malen afgereisd naar India om daar een inventarisatie te maken van de beschikbare data.

Na afronding van de bureaustudie is ingenieursbureau Land betrokken in uitvoering van praktijkonderzoek in de Hindon rivier. Dit onderzoek zal mogelijk dit jaar plaats gaan vinden.

Ingenieursbureau Land heeft voorgesteld het sediment en het water te onderzoeken om de ecotoxicologische situatie in beeld te brengen, om daaruit de te nemen vervolgstappen te bepalen. Daaropvolgend gaan we het proces van een aantal van bovenstaande industrieën in beeld brengen, om uiteindelijk de lozing van de vuilvracht te verminderen door het productieproces in de industrieën te optimaliseren.

Bovenstaand project maakt onderdeel uit van het project ‘Waste to Wealth’ waarbij de vaste afvalstoffen, vrijkomend bij industriële processen, worden omgezet in nuttige producten. Het doel van deze opzet is een schoner Hindon bassin met als uiteindelijk doel een schonere Ganges rivier.

 

Specificaties

Opdrachtgever: 
Ministerie van Uttar Pradesh (India) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Locatie: 
Ten noorden van New Delhi in India
Projectleider: 
Ad van der Horst
aho@ibland.nl

Misschien ook interessant

Nieuwsartikel
Japanse Duizendknoop: 16 van onze medewerkers hebben een cursus Japanse...
Project
Het Natura2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is een prachtig bronnen...
Nieuwsartikel
Ingenieursbureau Land en Helicon MBO Velp slaan de handen ineen en bieden de...
Home > Projecten > Hoe krijgen we de Hindon rivier in India weer schoner?