Oude kazerneterreinen schoongemaakt van batterijen en asbestspots

De kazernes van Ede-Oost worden ontwikkeld tot woonwijken; hierbij worden monumentale gebouwen behouden en van een nieuwe bestemming voorzien.

De gemeente Ede heeft de terreinen in 2011 overgenomen van defensie waarbij het uitgangspunt was dat alle ernstige gevallen van bodemverontreiniging reeds gesaneerd waren. Echter bij het bouwrijp maken en het onderzoek naar niet gesprongen explosieven worden regelmatig kleinschalige verontreinigingsspotjes aangetroffen.

Ingenieursbureau Land voert hiervoor bodemonderzoeken uit en faciliteert het grondverzet en begeleid de saneringen van batterijspots, asbest-stortgaten, koolasvelden en olieverontreinigingen. Wij ontzorgen hierbij het projectbureau van de gemeente als bodemadviseur en begeleider voor de saneringen. Tevens zijn wij steeds op zoek naar de meest kosteneffectieve en meest efficiënte aanpak met als doel de voortgang van het bouwrijp maken te faciliteren. Hiervoor is bijvoorbeeld een raamsaneringsplan voor de Simon Stevin Kazerne opgesteld. Hierdoor kan bij het aantreffen van bijvoorbeeld asbestspots zonder vertraging de verontreiniging opgeruimd worden. Tevens is een plan van aanpak opgesteld voor de veel voorkomende kleinschalige verontreinigingsspotjes voor Elias Beeckman en de Simon Stevin kazerne. 

 

Specificaties

Opdrachtgever: 
Gemeente Ede
Locatie: 
De voormalige kazerneterreinen Simon Stevin, Elias Beeckman, Prins Maurits Noord en Prins Maurits Zuid
Projectleider: 
Jacco van der Gaag
jga@ibland.nl

Misschien ook interessant

Project
Veiligheid voorop bij het in kaart brengen van asfalt, fundatie en ondergrond...
Nieuwsartikel
Alle veldwerkers, milieukundig begeleiders en een aantal kantoormedewerkers van...
Nieuwsartikel
Het Dwarsdiepgebied; een beekdal op de grens van Groningen en Friesland, zonder...
Home > Projecten > Oude kazerneterreinen schoongemaakt van batterijen en asbestspots