Riolering, berging en infiltratie op maat in Odijk

Ingenieursbureau Land adviseert Plegt-Vos bij het ontwerp van de ontwatering van het Jochem Janszplantsoen te Odijk door het opstellen van een waterhuishoudkundig plan.

Aan het Jochem Janszplantsoen in Odijk is Plegt-Vos van plan om nieuwe appartementen en woningen aan te leggen en de buitenruimte opnieuw in te richten. Ingenieursbureau Land heeft het ontwerp van de riolering, hemelwaterafvoer en bijbehorende berging getoetst aan de eisen van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de gemeente Bunnik. Hiervoor zijn het vuil- en hemelwaterriool gedimensioneerd en is een bergingsberekening opgesteld om de capaciteit van een aan te leggen wadi te bepalen. Deze berekeningen zijn onderbouwd met veldonderzoek en k-waarde bepaling op de locatie van de wadi, om er zeker van te zijn dat de infiltratievoorziening naar behoren functioneert. Door de combinatie van brede kennis en de mogelijkheden om zelf veldwerk uit te kunnen voeren, is Ingenieursbureau Land in staat om te voorzien in de advisering van de verschillende aspecten die komen kijken bij het opstellen van een waterhuishoudkundig plan.

Specificaties

Opdrachtgever: 
Plegt-Vos Infra & Milieu
Locatie: 
Jochem Janszplantsoen - Odijk

Misschien ook interessant

Nieuwsartikel
Japanse Duizendknoop: 16 van onze medewerkers hebben een cursus Japanse...
Project
Het Natura2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is een prachtig bronnen...
Nieuwsartikel
Ingenieursbureau Land en Helicon MBO Velp slaan de handen ineen en bieden de...
Home > Projecten > Riolering, berging en infiltratie op maat in Odijk