Samen met 7 waterschappen meer inzicht in baggeraanwas

Projectomschrijving

Sinds januari 2017 is een grootschalige meetcampagne van start gegaan voor het inwinnen van de waterdieptemetingen in watergangen binnen het beheergebied van 7 deelnemende waterschappen. Hiervoor worden zowel handmatige als elektronische metingen gedurende 3 jaar uitgevoerd.

Ingenieursbureau Land verzorgt in samenwerking met Niebeek Milieumanagement, Van der Helm Bedrijven en Delta Marking BV het inwinnen van de meetgegevens.

Doel

Het primaire doel van het project ‘Inzicht in baggeraanwas’ is het verbeteren van de kennis over de relatie tussen de baggeraanwas en de factoren die deze aanwas bepalen. Het achterliggende doel is om op basis van deze kennis een betere invulling en onderbouwing te geven van baggerprogramma’s en om mogelijkheden te benoemen voor het verminderen van de baggeraanwas.

Meetplan

Nieuw aan dit meetprogramma is dat de watergangen geselecteerd zijn op basis van omgevingsfactoren rondom de watergang. Watergangen met gelijke omstandigheden (bijvoorbeeld bodemtype, landgebruik, waterbreedte, aanwezigheid bomen) zijn op basis van ‘veel voorkomend’ opgenomen in een meetplan. Over het hele areaal van het beheergebied van de 7 deelnemende waterschappen zijn watergangen geselecteerd die onderscheidend kunnen zijn in de aanwas van bagger. Uit de onderzoeksresultaten moet uiteindelijk blijken of we voor watergangen met dezelfde omgevingsfactoren voor baggeraanwas dit ook daadwerkelijk kunnen stellen.

Deelnemende waterschappen:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden;

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard;

Hoogheemraadschap van Rijnland;

Hoogheemraadschap van Delfland;

Waterschap Rivierenland;

Waterschap Amstel Gooi en Vecht.

 

 

Specificaties

Opdrachtgever: 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Locatie: 
West en Midden Nederland
Projectleider: 
Gijs te Brake
gbr@ibland.nl

Misschien ook interessant

Project
Veiligheid voorop bij het in kaart brengen van asfalt, fundatie en ondergrond...
Nieuwsartikel
Alle veldwerkers, milieukundig begeleiders en een aantal kantoormedewerkers van...
Nieuwsartikel
Het Dwarsdiepgebied; een beekdal op de grens van Groningen en Friesland, zonder...
Home > Projecten > Samen met 7 waterschappen meer inzicht in baggeraanwas