TOPSOIL: De rol van de bodem bij waterbeheer

In opdracht van waterschap Noorderzijlvest voert ingenieursbureau Land, in samenwerking met Projectburo BV en Wageningen Universiteit, een studie uit naar de mogelijkheden tot verbetering van de waterhuishouding in het Dwarsdiep, Groningen. De studie is onderdeel van een Europees onderzoeksproject naar de rol van de bodem bij waterbeheer.

De aanpak richt zich op zowel de waterhuishouding van (percelen van) agrarische bedrijven, als op de waterhuishouding van een stroomgebied. Het doel is om de effecten van potentiele maatregelen op verschillende schalen op de waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en robuustheid van het watersysteem in kaart te brengen.

Hiervoor werken wij intensief samen met agrariërs, waterschap en andere stakeholders in een gebiedsproces; de mogelijk maatregelen moeten namelijk wel haalbaar én gewenst zijn.

De effecten van mogelijke maatregelen maken wij inzichtelijk met behulp van rekenmodellen. Door in samenwerking met studenten en onderzoekers van Wageningen Universiteit rekenmodellen op perceel en stroomgebiedsschaal met elkaar te combineren, ontwikkelen we een methode om dit effectief te doen én om dit in de toekomst ook voor andere gebieden te kunnen doen. 

Specificaties

Opdrachtgever: 
Waterschap Noorderzijlvest
Locatie: 
Stroomgebied Dwarsdiep
Projectleider: 
Bram te Brake
bbr@ibland.nl

Misschien ook interessant

Nieuwsartikel
Japanse Duizendknoop: 16 van onze medewerkers hebben een cursus Japanse...
Project
Het Natura2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is een prachtig bronnen...
Nieuwsartikel
Ingenieursbureau Land en Helicon MBO Velp slaan de handen ineen en bieden de...
Home > Projecten > TOPSOIL: De rol van de bodem bij waterbeheer