Uiterwaarden Zutphen op de schop voor recreatie

Ingenieursbureau Land heeft in opdracht van de gemeente Zutphen diverse onderzoeken uitgevoerd ter voorberiding van de herinrichting van de uiterwaarden an de westkant van de IJssel.
De gemeente Zutphen is voornemens een wandelpark aan te leggen in deze uiterwaarden. Hierbij worden diverse paden aangelegd, worden bestaande watergangen deels gedempt en worden nieuwe watergangen gegraven. Het gebied beslaat circa 8 hectare.

Ten behoeve van de herinrichting heeft ingenieursbureau Land het volgende onderzocht:

  • De kwantiteit en kwaliteit van de sliblagen in bestaande (deels te dempen) watergangen;
  • De bodemopbouw en kwaliteit van het gehele park (met name de bovengrond tot circa 1 m-mv);
  • De bodemopbouw en kwaliteit van de vrijkomende ondergrond uit de te graven watergangen.

Op één plaats ernstig verontreinigde grond aangetoond, welke verwijderd wordt in overleg met Rijkswaterstaat als bevoegd gezag.
Op basis van het onderzoek is door ingenieursbureau Land een grondstromenplan opgesteld.

Als extra complicatie is op de locatie een V1 uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig die ontmanteld moet worden. Hierbij heeft ingenieursbureau Land de vergunningaanvraag en meldingen verzorgd.

Specificaties

Opdrachtgever: 
Gemeente Zutphen
Locatie: 
Tichelbeeksewaard Zutphen
Projectleider: 
Ad van der Horst
aho@ibland.nl

Misschien ook interessant

Project
In samenwerking met Lapinus brengt ingenieursbureau Land door veldonderzoek en...
Project
In verband met de voorgenomen werkzaamheden voor de verbreding van de A9...
Project
Gecombineerd civieltechnisch onderzoek in Kerkrade Onze veldwerkers kun je in...
Home > Projecten > Uiterwaarden Zutphen op de schop voor recreatie