Volledig beeld van ondergrond drukriolering

In opdracht van Adviesbureau Waterschakel heeft ingenieursbureau Land in december 2017 alle onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de dimensionering van een drukriolering in het buitengebied van Oudenbosch.

Waterschap West Brabantse Delta is voornemens het huidige vrij-verval riool te vervangen voor een drukriolering. Ten behoeve van de dimensionering hiervan dient de bodemopbouw bepaald te worden en dient inzicht verkregen te worden in de kwaliteit van de bij het werk vrijkomende materialen. Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft uitgebreid afstemming van de werkzaamheden plaatsgevonden met Waterschap West Brabantse Delta, gemeente Halderberge en andere adviesbureaus die betrokken waren in dit project.

Ingenieursbureau Land heeft het veldwerk verzorgd voor de verkennende bodemonderzoeken conform NEN 5740 en NEN 5707 en funderingsonderzoek conform NEN 5897. Hiervoor zijn boringen geplaatst tot 3 m-mv, peilbuizen geplaatst, handmatig gaten gegraven in de bovengrond en asfalt- en fundatieboringen met een diameter van 350 mm geboord. Tevens is een volledig geotechnisch onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van de draagkracht en opbouw van de diepere ondergrond tot 25 m-mv.


Omdat de werkzaamheden grotendeels langs en op een drukke regionale weg plaatsvonden, zijn de nodige verkeersmaatregelen conform CROW publicatie 96b toegepast. Hiervoor heeft eerst afstemming met de wegbeheerder plaatsgevonden.

Specificaties

Opdrachtgever: 
Adviesbureau Waterschakel
Locatie: 
Oudenbosch
Projectleider: 
Gijs te Brake
gbr@ibland.nl

Misschien ook interessant

Nieuwsartikel
Japanse Duizendknoop: 16 van onze medewerkers hebben een cursus Japanse...
Project
Het Natura2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is een prachtig bronnen...
Nieuwsartikel
Ingenieursbureau Land en Helicon MBO Velp slaan de handen ineen en bieden de...
Home > Projecten > Volledig beeld van ondergrond drukriolering