Weer helder water in de wijk Overwhere te Purmerend

Ingenieursbureau Land heeft in opdracht van Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier  baggerwerkzaamheden uitgevoerd ter bepaling welke methode het beste werkt om fosfaatconcentraties in oppervlaktewater te reduceren.

In de wijk Overwhere te Purmerend blijkt uit een knelpuntenanalyse Monitoring Purmerend (14-9-2012) dat de zuurstofgehalten in het oppervlaktewater laag zijn en de fosfaatconcentraties in de zomerperiode hoog.

Naar verwachting heeft nalevering van nutri├źnten uit de waterbodem een significant slechte invloed op het waterkwaliteit.

Er zijn een vijftal maatregelen uitgewerkt om de waterkwaliteit te verbeteren. Een van deze maatregelen is kwaliteitsbaggeren.

Aan de hand van een praktijkproef Kwaliteitsbaggeren dient te worden bepaald of kwaliteitsbaggeren voldoende resultaat biedt om de doelen uit het waterplan te realiseren.

Bij deze proef wordt de watergang op 3 manieren behandeld:

  • Een traject wordt gebaggerd tot vaste bodem;
  • Een traject wordt gebaggerd tot legger;
  • Een traject wordt afgezand

Monitoring moet uitwijzen welke verbeteringen optreden bij de verschillende varianten.

Specificaties

Opdrachtgever: 
Hoogheemraadschap Hollandsnoorderkwartier
Locatie: 
Overwhere Purmerend
Projectleider: 
Ad van der Horst
aho@ibland.nl

Misschien ook interessant

Project
Ingenieursbureau Land adviseert Plegt-Vos bij het ontwerp van de ontwatering...
Project
De combinatie van ingenieursbureau Land en Munisense beheert alle...
Nieuwsartikel
In verband met de voorgenomen werkzaamheden voor de verbreding van de A9...
Home > Projecten > Weer helder water in de wijk Overwhere te Purmerend