Overslaan en naar de inhoud gaan
Water

Gebiedsdekkend onderzoek naar infiltratiemogelijkheden voor Rockflow buffer

OpdrachtgeverLapinus Rockwool B.V.
LocatieKern Angerlo
ProjectleiderBram te Brake

In samenwerking met Lapinus brengt ingenieursbureau Land door veldonderzoek en modellering kansen in beeld voor infiltratie van regenwater met Rockflow buffers.

De kern van Angerlo heeft een groene uitstraling, maar bestaat zoals bij elk bebouwd gebied deels uit verhard oppervlak. 
Onze visie is dat het voor elk verhard oppervlak de moeite waard is om te onderzoeken of deze afgekoppeld kan worden van het riool. Dit kan door het lokaal bergen en infiltreren van hemelwater, waardoor waterzuiveringen minder worden belast met schoon regenwater en er een steentje wordt bijgedragen aan het op peil houden van de grondwaterstanden. 

In samenwerking met Lapinus heeft ingenieursbureau Land de hele ondergrond van de kern van Angerlo in beeld gebracht door middel van diepe boringen en doorlatendheidsproeven (k-waarde bepalingen). Zo kunnen we beoordelen welke gebieden en bodemlagen geschikt zijn voor infiltratie en kunnen we het toekomstige hemelwatersysteem modelleren. Het blijkt zeer nuttig om het werk op deze wijze aan te pakken, want het was in het veld goed te zien hoe de vroegere invloed van de IJssel en de Oude IJssel voor een grote diversiteit in bodemopbouw heeft gezorgd in Angerlo!

Vindingrijke oplossingen door onze specialisten gerealiseerd

Onze specialisten brengen de implicaties van uw klantvraag snel en grondig in kaart en werken toe naar betekenisvolle oplossingen op basis van inventieve ideeën.

Meer Water projecten