Gebiedsdekkend onderzoek naar infiltratiemogelijkheden voor Rockflow buffer

In samenwerking met Lapinus brengt ingenieursbureau Land door veldonderzoek en modellering kansen in beeld voor infiltratie van regenwater met Rockflow buffers.

De kern van Angerlo heeft een groene uitstraling, maar bestaat zoals bij elk bebouwd gebied deels uit verhard oppervlak. Onze visie is dat het voor elk verhard oppervlak de moeite waard is om te onderzoeken of deze afgekoppeld kan worden van het riool. Dit kan door het lokaal bergen en infiltreren van hemelwater, waardoor waterzuiveringen minder worden belast met schoon regenwater en er een steentje wordt bijgedragen aan het op peil houden van de grondwaterstanden. In samenwerking met Lapinus heeft ingenieursbureau Land de hele ondergrond van de kern van Angerlo in beeld gebracht door middel van diepe boringen en doorlatendheidsproeven (k-waarde bepalingen). Zo kunnen we beoordelen welke gebieden en bodemlagen geschikt zijn voor infiltratie en kunnen we het toekomstige hemelwatersysteem modelleren. Het blijkt zeer nuttig om het werk op deze wijze aan te pakken, want het was in het veld goed te zien hoe de vroegere invloed van de IJssel en de Oude IJssel voor een grote diversiteit in bodemopbouw heeft gezorgd in Angerlo!

 

Specificaties

Opdrachtgever: 
Lapinus Rockwool B.V.
Locatie: 
Kern Angerlo
Projectleider: 
Bram te Brake
bbr@ibland.nl

Misschien ook interessant

Nieuwsartikel
Japanse Duizendknoop: 16 van onze medewerkers hebben een cursus Japanse...
Project
Het Natura2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek is een prachtig bronnen...
Nieuwsartikel
Ingenieursbureau Land en Helicon MBO Velp slaan de handen ineen en bieden de...
Home > Projecten > Gebiedsdekkend onderzoek naar infiltratiemogelijkheden voor Rockflow buffer