Overslaan en naar de inhoud gaan
Bodem

Bodemonderzoek voor de realisatie van het Overbetuwe College te Elst

OpdrachtgeverGemeente Overbetuwe
LocatieOBC Elst
ProjectleiderJacco van der Gaag

Ingenieursbureau Land heeft in opdracht van gemeente Overbetuwe diverse onderzoeken uitgevoerd op een akker ten zuidwesten van de bebouwde kom van Elst.
 

Ter plaatse van de projectlocatie zal het Overbetuwe College (OBC) gerealiseerd worden. Als voorbereiding voor de realisatie is in twee fases onderzoek uitgevoerd. Uit voorinformatie bleek dat er een gedempte sloot aanwezig is op de akker. Hierin zijn in de eerste fase verontreinigen met onder andere asbest aangetroffen. Ook is gebleken dat de bovengrond matig verhoogde gehalten aan koper bevat. Onduidelijk is of we te maken hebben met spots met gehalten boven de interventiewaarden of dat er sprake is van een heterogeen aanwezige verontreiniging.

aangetroffen asbest.jpg

Na de oogst van de bieten is door ingenieursbureau Land een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Omdat er mogelijk niet gesprongen explosieven aanwezig waren in de gedempte sloot is dit aanvullende onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Explosive Clearance Group B.V. Bij het onderzoek is een sterk met asbest verontreinigde spot aangetroffen.

graven sleuf (2)_edited.jpg

Over een groot deel van de akker waren de verhoogde gehalten koper in de bovengrond aangetoond. Ter bepaling of sprake is van diverse spots, dient zeer veel data verkregen te worden. Hiervoor is gebruik gemaakt van een XRF-meter (X-Ray Fluorescence spectrometer). Hiermee kunnen direct in het veld absolute gehalten aan koper bepaald worden. Hierdoor kon in het veld meteen bijgestuurd worden waar extra boringen voor het nemen van afperkende monsters geplaatst moesten worden en kregen we in het veld inzichtelijk waar de hoogste kopergehalten zich bevonden. In het laboratorium zijn de grondmonsters met de hoogste XRF meetwaarden analytische geverifieerd. Onderstaande video toont de uitvoering van één van deze XRF-metingen:

Op deze wijze is vastgesteld dat er sprake is van een heterogene verontreiniging met koper in de bovengrond, waarbij plaatselijk de interventiewaarde wordt overschreden. Echter, gemiddeld genomen bevinden de kopergehalten zich ruim beneden de interventiewaarden.

sleuf 207.jpg