Overslaan en naar de inhoud gaan
Bodem, Civiele Techniek

Regionale historie bepaalt diverse opbouw wegconstructies

OpdrachtgeverCR Projectbureau BV
LocatieKaalheidersteenweg Kerkrade
ProjectleiderGijs te Brake

Onze veldwerkers kun je in heel het land tegenkomen, en ook in Zuid-Limburg voeren wij graag boeiende gecombineerde projecten uit. In opdracht van CR Projectbureau hebben wij voor de gemeente Kerkrade een gecombineerd civieltechnisch bodem- en verhardingsonderzoek uitgevoerd. Zo’n 2,7 kilometer aan bovengrondse infrastructuur in de Kerkraadse wijk Terwinselen is toe aan een grondige opknapbeurt. Ingenieursbureau Land heeft alle benodigde onderzoeken uitgevoerd om de herinrichting mogelijk te maken.

Zo is er een vooronderzoek conform NEN 5725 uitgevoerd, een asfaltonderzoek conform CROW publicatie 210 (76 asfaltboringen), een indicatief fundatieonderzoek en een asbestonderzoek conform NEN 5897 (42 gaten met een diameter van 35 cm), een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 (5,4 ha) en nader onderzoek conform NTA 5755 en een verkennend asbestonderzoek conform NEN 5707.

Het onderzoeksgebied betrof een oude weg die al in 1850 op de historische kaarten zichtbaar was. Op voorhand was bekend dat er mogelijk oorlogspuin als wegfundatie was gebruikt. Een buurtbewoner wist ons te vertellen dat er vroeger een tramlijn liep over de huidige parallelwegen. Wij waren dus op alle mogelijke scenario’s voorbereid.

20200122_083548.jpg

Na het boren van de asfaltkernen kwamen de verschillende gebruikelijke fundatiematerialen naar boven: slakken, menggranulaat, beton, split, baksteen, grind. Meer bijzonder was het aantreffen van mijnsteen. ​Niet verwonderlijk aangezien we pal naast de voormalige staatsmijn Wilhelmina aan het werk waren. Ook bijzonder was het aantreffen van natuursteen onder de parallelwegen. Mogelijk betrof het oud straatwerk, al dan niet vanuit de trambaan, dat tegenwoordig als fundatie dient, of oorlogspuin uit naburig Aachen. ‘Oorlogspuin’ vonden we ook nog in de vorm van Duitse geweerpatronen in de bodem. Zo blijkt maar weer dat er in Nederland ook nogal eens regionale verschillen voorkomen in wegconstructies die vaak een logische verklaring hebben! Materiaal dat lokaal voorhanden is wordt vaak nuttig toegepast.

20200124_131025.jpg

De bodem bleek grotendeels vrij schoon en vrij van asbest. Een deel van de parallelweg bleek echter sterk verontreinigd. Hier troffen wij een PAK-houdende fundatielaag aan. De onderliggende bodem was op een aantal plekken -door de PAK-houdende fundatielaag- sterk verontreinigd geraakt met PAK. Middels aanvullend onderzoek is deze verontreiniging afgeperkt en kan de herinrichting beginnen!

Al met al een mooi en divers project op een bijzondere locatie. 

f8fa75ae-b403-4109-bf90-514caf257fe8.jpg