Overslaan en naar de inhoud gaan
Bodem, Waterbodem

Voorbereiding en begeleiding bij ontmanteling V1 op kritieke locatie

OpdrachtgeverGemeente Zutphen
LocatieTichelbeeksewaard Zutphen
ProjectleiderAd van der Horst

Ingenieursbureau Land heeft in opdracht van de gemeente Zutphen de vergunningaanvragen, meldingen en bemalingsplannen verzorgd ter voorbereiding van de ontmanteling van een ontdekte V1 in de uiterwaarden van Zutphen.

In de zomer van 2017 is bij de herinrichting van de Tichelbeeksewaard een V1 (explosief uit de Tweede Wereldoorlog) aangetroffen. De V1 bevat ca. 800 kg springstof en is schuin in de grond ingeslagen, waarbij de voorzijde zich op ca. 3,5 m-mv bevindt. De V1 is gelegen in de uiterwaarden van Zutphen op ca. 200 m. ten noorden van de Oude IJsselbrug en dient ontmanteld te worden. Bij het aantreffen zijn al een aantal ontstekers en een deel van het explosief materiaal tot ontploffing gebracht: https://www.youtube.com/watch?v=hB9eIHodmRk

Armaex is hoofdaannemer en verzorgt de voorbereiding van de uitvoering van de ontmanteling. De EOD (Defensie) is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke ontmanteling. Ingenieursbureau Land verzorgt de vergunningaanvragen en het uitdoen van meldingen naar de bevoegde instanties. De bevoegde instanties zijn hierbij: Rijkswaterstaat (scheepvaart, grondverzet en lozing), Waterschap Vallei en Veluwe (beschermingszone primaire waterkering en onttrekking), Provincie Gelderland (flora en fauna i.v.m. Natura2000), ProRail, de gemeente Zutphen en de gemeente Lochem (ploflocatie). Ten behoeve van de ontruiming dient de grondwaterstand te worden verlaagd. Hiervoor heeft ingenieursbureau Land een bemalingsplan opgesteld. De bemaling wordt uitgevoerd binnen een bouwkuip van 7 x 7 meter, waarbij damwandplanken tot 13 m-mv worden aangebracht in een afsluitende laag. Bijkomend probleem is dat verontreinigd grond en grondwater vrijkomt, waarbij het grondwater via een zuivering wordt geloosd op de IJssel. De verontreinigde grond wordt ontgraven en afgevoerd naar een daartoe erkende instantie, waarbij ingenieursbureau Land de milieukundige begeleiding conform BRL 6003 verzorgt. De uitvoering is ingepland voor september 2018 en wordt geschat op ca. 4 weken.