Overslaan en naar de inhoud gaan
Waterbodem

Circulaire oplossing voor waterbodemsanering en oeverversteviging

OpdrachtgeverGemeente Zutphen
LocatieDe Mars Zutphen
ProjectleiderAd van der Horst

Ingenieursbureau Land heeft in opdracht van de gemeente Zutphen, het bagger- en oeverherstelproject ‘De Mars’ voorbereid en gedurende de uitvoering begeleid. Verontreinigde baggerspecie is hierbij toegepast als bouwstof om afgekalfde oevers te herstellen. Voor het project is een oeververdediging gerealiseerd door over een lengte van 400 meter geotubes aan te brengen en deze te vullen met verontreinigde baggerspecie uit de nabij gelegen zwaaikom van de Industriehaven. Tevens is herbruikbare baggerspecie gebruikt om een naastgelegen plas van een natuurvriendelijke oever te voorzien.

Op deze wijze is een erosiegevoelig talud duurzaam hersteld, waarbij verontreinigd materiaal is gebruikt als bouwstof. Het was een uitdagend project, met name op het gebied van vergunningen en mogelijke gevolgen voor het milieu. De toevoeging van flocculant om de baggerspecie sneller te ontwateren en de mogelijke effecten daarvan op het milieu zijn uitgebreid onderzocht. Voor het verkrijgen van alle vergunningen zijn verder uitgebreide (water)bodem-, ecologische en geotechnische onderzoeken uitgevoerd. Verder is er afstemming gezocht tussen de verschillende afdelingen van de gemeente Zutphen, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat en omliggende bedrijven en aanwonenden, om het werk in de uitvoering zonder problemen te laten verlopen.

DSC_0897.JPG

Op deze wijze is een erosiegevoelig talud duurzaam hersteld, waarbij verontreinigd materiaal is gebruikt als bouwstof. Het was een uitdagend project, met name op het gebied van vergunningen en mogelijke gevolgen voor het milieu. De toevoeging van flocculant om de baggerspecie sneller te ontwateren en de mogelijke effecten daarvan op het milieu zijn uitgebreid onderzocht. Voor het verkrijgen van alle vergunningen zijn verder uitgebreide (water)bodem-, ecologische en geotechnische onderzoeken uitgevoerd. Verder is er afstemming gezocht tussen de verschillende afdelingen van de gemeente Zutphen, waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat en omliggende bedrijven en aanwonenden, om het werk in de uitvoering zonder problemen te laten verlopen.

Afbeelding2.jpg

In totaal is 24.000 m3 baggerspecie verwerkt, dat anders naar een stortplaats getransporteerd zou worden. Door circulair te denken en te handelen, zijn honderden transportritten en de hieruit volgende emissies voorkomen! Uiteindelijk heeft het project geleid tot een echte win-win situatie. Verontreinigde bagger is gecontroleerd verwijderd, de haven is weer op diepte, het aantal transportbewegingen is tot een minimum beperkt en de afgekalfde oever is duurzaam hersteld!