Overslaan en naar de inhoud gaan
Water, Waterbodem

Hoe krijgen we de Hindon rivier in India weer schoner?

OpdrachtgeverMinisterie van Uttar Pradesh (India) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
LocatieTen noorden van New Delhi in India
ProjectleiderAd van der Horst

In opdracht van het ministerie van Uttar Pradesh (India) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft ingenieursbureau Land manieren in beeld gebracht om de milieuhygiënische kwaliteit van de Hindon rivier in India te verbeteren.

​De Hindon rivier is een grote zijrivier van de Yamuna, welke uiteindelijk uitmondt in de Ganges. Het Hindon stroomgebied ligt ten noorden van New Delhi en heeft een totale lengte van ca. 700 km. De Hindon rivier en haar zijrivieren (de Kali en de Krishni) zijn zwaar belast. Tientallen jaren hebben ongezuiverde lozingen plaatsgevonden van industrieën, landbouw en stedelijk afval in het stroomgebied.

Onze focus ligt op de industrieën in het stroomgebied van de Hindon, met daarbij als pilot de steden Muzaffarnagar en Ghaziabad.
De voornaamste industrieën zijn hier:

1. Papierrecycling;
2. Leerlooierij;
3. Vleesverwerking;
4. Textielindustrie;
5. Suikerindustrie.

DSC_1198.JPG

Er is weinig tot niets bekend over de huidige milieuhygiënische kwaliteit van het watersysteem. Daarom heeft ingenieursbureau Land ter plekke een eerste verkenning gemaakt van beschikbare informatie en hebben we deze gerapporteerd en samengevoegd op diverse kaarten. Ook is een afgevaardigde van ons bureau meerdere malen afgereisd naar India om daar een inventarisatie te maken van de beschikbare data.

1.0 Overzicht Hindon basin.png

Na afronding van de bureaustudie is ingenieursbureau Land betrokken in uitvoering van praktijkonderzoek in de Hindon rivier. Dit onderzoek zal mogelijk dit jaar plaats gaan vinden.

Ingenieursbureau Land heeft voorgesteld het sediment en het water te onderzoeken om de ecotoxicologische situatie in beeld te brengen, om daaruit de te nemen vervolgstappen te bepalen. Daaropvolgend gaan we het proces van een aantal van bovenstaande industrieën in beeld brengen, om uiteindelijk de lozing van de vuilvracht te verminderen door het productieproces in de industrieën te optimaliseren.

Bovenstaand project maakt onderdeel uit van het project ‘Waste to Wealth’ waarbij de vaste afvalstoffen, vrijkomend bij industriële processen, worden omgezet in nuttige producten. Het doel van deze opzet is een schoner Hindon bassin met als uiteindelijk doel een schonere Ganges rivier.

IMG_3983.jpg