Overslaan en naar de inhoud gaan
Water

Beheer van alle grondwatermeetnetten van de provincie Zuid-Holland

OpdrachtgeverProvincie Zuid-Holland
LocatieProvincie Zuid-Holland
ProjectleiderBram te Brake

De eerste stap is om alle beschikbare gegevens over de meetnetten klaar te maken voor aanlevering aan de Basis Registratie Ondergrond (BRO) (www.basisregistratieondergrond.nl). Er wordt dan uit de verschillende bestaande bronnen één historisch correct en consistent bestand opgemaakt.

De grootste veldklus begint medio 2020: alle meetlocaties uit het Primair Meetnet worden compleet geoptimaliseerd en uitgerust met sensoren. Hiervoor hebben we geheel nieuwe beschermkokers ontwikkeld, met optimale bescherming van peilbuizen, een uniforme uitstraling en geen beperking voor het telemetrisch versturen van meetdata via NB-IoT. Hierdoor kunnen de grondwaterstanden meerdere keren per dag actueel doorgestuurd worden en zijn de meetreeksen meteen beschikbaar.

Naast waterkwantiteitsmeetnetten maakt ook het grondwaterkwaliteitsmeetnet van de provincie onderdeel uit van de opdracht. Dit meetnet zullen wij onderhouden en de kwaliteitsgegevens zullen door ons beheerd worden en door Munisense in hun webportaal gepresenteerd en opgeslagen worden.

Hiermee beschikt de provincie over inzicht in de staat van de meetnetten en kwaliteitsborging van de grondwaterdata, maar heeft ze ook inzage in ruimtelijke verdeling, verandering over tijd en kwaliteitsanalyses. En dat met een geborgde hoge databetrouwbaarheid en een duidelijke kwaliteitsbeoordeling.

Slide 1 of 6
IMG_4492.jpeg
Als het te complex wordt voor een model…Als het te complex wordt voor een model…
Overzichtstekening.png
Riolering, berging en infiltratie op maat in OdijkIngenieursbureau Land adviseert Plegt-Vos bij het ontwerp van de ontwatering van het Jochem Janszplantsoen te Odijk door het opstellen van een waterhuishoudkundig plan.
IMG_3967.jpg
Hoe krijgen we de Hindon rivier in India weer schoner?Ingenieursbureau Land heeft een eerste stap gemaakt in het bepalen van de ecotoxicologische situatie in het Hindon bassin.
IMG_4492.jpeg
Als het te complex wordt voor een model…Als het te complex wordt voor een model…
Overzichtstekening.png
Riolering, berging en infiltratie op maat in OdijkIngenieursbureau Land adviseert Plegt-Vos bij het ontwerp van de ontwatering van het Jochem Janszplantsoen te Odijk door het opstellen van een waterhuishoudkundig plan.
IMG_3967.jpg
Hoe krijgen we de Hindon rivier in India weer schoner?Ingenieursbureau Land heeft een eerste stap gemaakt in het bepalen van de ecotoxicologische situatie in het Hindon bassin.
IMG_4492.jpeg
Als het te complex wordt voor een model…Als het te complex wordt voor een model…
Overzichtstekening.png
Riolering, berging en infiltratie op maat in OdijkIngenieursbureau Land adviseert Plegt-Vos bij het ontwerp van de ontwatering van het Jochem Janszplantsoen te Odijk door het opstellen van een waterhuishoudkundig plan.
IMG_3967.jpg
Hoe krijgen we de Hindon rivier in India weer schoner?Ingenieursbureau Land heeft een eerste stap gemaakt in het bepalen van de ecotoxicologische situatie in het Hindon bassin.