Overslaan en naar de inhoud gaan
Water

Doelgerichte oplossingen tegen wateroverlast Boxmeer

OpdrachtgeverGemeente Boxmeer
Locatie4 pleinen in centrum Boxmeer
ProjectleiderBram te Brake

In het projectgebied is al enkele jaren spraken van ernstige hemelwateroverlast. Hierdoor is er behoefte aan het realiseren van infiltratiemogelijkheden voor waterberging.

Om tot gerichte oplossingen te komen heeft ingenieursbureau Land geschikte locaties voor infiltratiemogelijkheden in kaart gebracht. Potentiële locaties zijn onderzocht op de haalbaarheid voor waterberging door middel van uitgebreid bodemonderzoek en in-situ k-waarde bepalingen in zowel de verzadigde als onverzadigde zone. Door hoogteverschillen in het projectgebied en variatie in aanwezigheid en diepteligging van kleilagen zijn mogelijkheden tot oppervlakkige infiltratie beperkt. Verticale infiltratieschachten bieden echter een goede oplossing voor het tegengaan van regenwateroverlast. Deze oplossing wordt verder uitgewerkt in een ontwerp.     

Met het geleverde inzicht is de gemeente Boxmeer weer een stap verder met klimaatbestendig inrichten van het centrum van Boxmeer.

Naast deze onderzoeken heeft ingenieursbureau Land ook nog een verkennend bodemonderzoek, asfaltonderzoek en asbest in fundatieonderzoek ter plaatse van het projectgebied uitgevoerd.