Overslaan en naar de inhoud gaan
Water

Riolering, berging en infiltratie op maat in Odijk

OpdrachtgeverPlegt-Vos Infra & Milieu
LocatieJochem Janszplantsoen - Odijk
ProjectleiderBram te Brake

Aan het Jochem Janszplantsoen in Odijk is Plegt-Vos van plan om nieuwe appartementen en woningen aan te leggen en de buitenruimte opnieuw in te richten. Ingenieursbureau Land heeft het ontwerp van de riolering, hemelwaterafvoer en bijbehorende berging getoetst aan de eisen van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de gemeente Bunnik. Hiervoor zijn het vuil- en hemelwaterriool gedimensioneerd en is een bergingsberekening opgesteld om de capaciteit van een aan te leggen wadi te bepalen. Deze berekeningen zijn onderbouwd met veldonderzoek en k-waarde bepaling op de locatie van de wadi, om er zeker van te zijn dat de infiltratievoorziening naar behoren functioneert. Door de combinatie van brede kennis en de mogelijkheden om zelf veldwerk uit te kunnen voeren, is Ingenieursbureau Land in staat om te voorzien in de advisering van de verschillende aspecten die komen kijken bij het opstellen van een waterhuishoudkundig plan.

Slide 1 of 6
IMG_4492.jpeg
Als het te complex wordt voor een model…Als het te complex wordt voor een model…
B43F0091 2.jpeg
Beheer van alle grondwatermeetnetten van de provincie Zuid-HollandDe combinatie van ingenieursbureau Land en Munisense beheert alle grondwatermeetnetten van de provincie Zuid-Holland voor de komende 7 jaar. De scope gaat veel verder dan traditioneel meetnetbeheer: de hele keten van dataverzameling (telemetrische meetapparatuur, dataloggers en handmatige controlemetingen), onderhoudswerkzaamheden, datavalidatie en databeheer is inbegrepen voor 4 verschillende meetnetten.
IMG_3967.jpg
Hoe krijgen we de Hindon rivier in India weer schoner?Ingenieursbureau Land heeft een eerste stap gemaakt in het bepalen van de ecotoxicologische situatie in het Hindon bassin.
IMG_4492.jpeg
Als het te complex wordt voor een model…Als het te complex wordt voor een model…
B43F0091 2.jpeg
Beheer van alle grondwatermeetnetten van de provincie Zuid-HollandDe combinatie van ingenieursbureau Land en Munisense beheert alle grondwatermeetnetten van de provincie Zuid-Holland voor de komende 7 jaar. De scope gaat veel verder dan traditioneel meetnetbeheer: de hele keten van dataverzameling (telemetrische meetapparatuur, dataloggers en handmatige controlemetingen), onderhoudswerkzaamheden, datavalidatie en databeheer is inbegrepen voor 4 verschillende meetnetten.
IMG_3967.jpg
Hoe krijgen we de Hindon rivier in India weer schoner?Ingenieursbureau Land heeft een eerste stap gemaakt in het bepalen van de ecotoxicologische situatie in het Hindon bassin.
IMG_4492.jpeg
Als het te complex wordt voor een model…Als het te complex wordt voor een model…
B43F0091 2.jpeg
Beheer van alle grondwatermeetnetten van de provincie Zuid-HollandDe combinatie van ingenieursbureau Land en Munisense beheert alle grondwatermeetnetten van de provincie Zuid-Holland voor de komende 7 jaar. De scope gaat veel verder dan traditioneel meetnetbeheer: de hele keten van dataverzameling (telemetrische meetapparatuur, dataloggers en handmatige controlemetingen), onderhoudswerkzaamheden, datavalidatie en databeheer is inbegrepen voor 4 verschillende meetnetten.
IMG_3967.jpg
Hoe krijgen we de Hindon rivier in India weer schoner?Ingenieursbureau Land heeft een eerste stap gemaakt in het bepalen van de ecotoxicologische situatie in het Hindon bassin.